Kontakt

Fakturačné údaje : 

1. WINE EXPERT Distribution 
2. Vínotéka WINE EXPERT

 

DSD Partners, s.r.o.
Bratislavská 49/B
841 06
Bratislava
Slovakia

IČO: 45 444 111
DIČ: 202 301 1518
IČ DPH: SK 202 301 1518

 

Konateľ Spoločnosti: David Winter
Telefón (mobil): +421 917 779 888
E-mail: david.winter@wineexpert.sk
E-mail: obchod@wineexpert.sk

Údaje o banke :

TATRA BANKA, a.s.
Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55
Číslo účtu: SK51 1100 0000 0029 2083 8075
SWIFT: TATRSKBX

 

 

David Winter
General Manager

david.winter@wineexpert.sk
+421 917 779 888

Neringa Winter
F&B Manager

neringa.winter@wineexpert.sk
+421 917 779 888

Katarína Vozárová
Wine Manager

katarina.vozarova@wineexpert.sk
+421 918 480 050

Miroslav Balážik
Sales Manager

miroslav.balazik@wineexpert.sk
+421 911 707 904

Marek Hvoľka
Sales manager

marek.hvolka@wineexpert.sk
+421 907 888 779

Marián Pavlovič
Professional Sommelier

marian.pavlovic@wineexpert.sk
+421 917 888 830

Tomáš Šajgal
Brand Ambassador

tomas.sajgal@wineexpert.sk
+421 949 202 354